BIURO PROJEKTOWE   I   KOMPLEKSOWA OBSŁUGA INWESTYCJI

 

BAU Project & BAU Interiors


Plany MPZP

 

Wykonujemy miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego (MPZP) oraz zmiany istniejących MPZP dla gmin miejskich i wiejskich wraz ze specjalistycznymi opracowaniami, jak: 
'Prognozy oddziaływania na środowisko skutków ustaleń MPZP' oraz 'Prognozy skutków finansowych uchwalenia MPZP'.

 

W galerii zdjęć prezentujemy wybrane projekty MPZP.

 

Poniżej przedstawiamy wykaz wybranych planów miejscowych (MPZP) wykonanych

w naszym biurze.

 

Wykaz wybranych planów miejscowych MPZP:

 

 

MPZP wsi Chróścina, gmina Skoroszyce
Uchwała Nr XXIV/129/12 RG Skoroszyce z dnia 28 grudnia 2012r., Dz. U. Woj. Opolskiego, Poz. 400 z dnia 5 lutego 2013r.

Powierzchnia opracowania: 1735 ha

 

MPZP gminy Kłodzko we wsi Jaszkowa Dolna oraz Jaszkowa Górna
Uchwała Nr 219/VI/2012 RG Kłodzko z dnia 30 marca 2012r., Dz. U. Woj. Dolnośląskiego, Poz. 2056 z dnia 8 czerwca 2012r.
Powierzchnia opracowania: 54 ha

MPZP gminy Kłodzko dla obrębu Boguszyn, Wojbórz, Krosnowice, Stary Wielisław oraz dla obrębu Roszyce, Ruszowice
Uchwała Nr 218/VI/2012 RG Kłodzko z dnia 30 marca 2012r., Dz. U. Woj. Dolnośląskiego, Poz. 2055 z dnia 8 czerwca 2012r.
Powierzchnia opracowania: 11 ha

MPZP wsi Mroczkowa, gmina Skoroszyce
Uchwała Nr XVI/79/12 RG Skoroszyce z dnia 2 marca 2012r., Dz. U. Woj. Opolskiego, Poz. 519 z dnia 5 kwietnia 2012r.
Powierzchnia opracowania: 303,27 ha

MPZP gminy Stara Kamienica w obrębie jednostki strukturalnej Rybnica
Uchwała Nr XII/95/11 RG Stara Kamienica z dnia 30 sierpnia 2011r., Dz. U. Woj. Dolnośląskiego, Poz. 589 z dnia 10 lutego 2012r.
Powierzchnia opracowania: 17,2 ha

MPZP gminy Kłodzko we wsi Ołdrzychowice Kłodzkie, Stary Wielisław, Szalejów Dolny oraz Podzamek - etap I
Uchwała Nr 171/VI/2011 RG Kłodzko z dnia 28 listopada 2011r., Dz. U. Woj. Dolnośląskiego, Poz. 349 z dnia 25 stycznia 2012r.
Powierzchnia opracowania: 0,5 ha

 

MPZP gminy Kłodzko we wsi Jaszkowa Dolna, Jaszkowa Górna oraz Stary Wielisław
Uchwała Nr 126/VI/2011 RG Kłodzko z dnia 31 sierpnia 2011r., Dz. U. Woj. Dolnośląskiego Nr 253, poz. 4588 z dnia 8 grudnia 2011r.
Powierzchnia opracowania: 4,6 ha

MPZP Wielunia w rejonie ulic: Warszawskiej, Staszica, Moniuszki, Placu Jagiellońskiego, Kilińskiego, 18-go Stycznia, Popiełuszki,

POW i linii kolejowej relacji Herby Nowe - Wieluń
Uchwała Nr X/113/11 RM w Wieluniu z dnia 17 sierpnia 2011r., Dz. U. Woj. Łódzkiego Nr 302, poz. 3057 z dnia 18 października 2011r.
Powierzchnia opracowania: 39,8 ha

MPZP części gminy Dzierżoniów, obręb Uciechów
Uchwała Nr VIII/51/11 RG Dzierżoniów z dnia 31 marca 2011r., Dz. U. Woj. Dolnośląskiego Nr 191, poz. 3304 z dnia 14 września 2011r.
Powierzchnia opracowania: 1 185 ha

MPZP wsi Brzeziny, gmina Skoroszyce
Uchwała Nr VIII/41/11 RG Skoroszyce z dnia 23 maja 2011r., Dz. U. Woj. Opolskiego Nr 89, poz. 1148 z dnia 12 sierpnia 2011r.
Powierzchnia opracowania: 42,7 ha

MPZP wsi Skoroszyce, gmina Skoroszyce
Uchwała Nr VIII/42/11 RG Skoroszyce z dnia 23 maja 2011r., Dz. U. Woj. Opolskiego Nr 89, poz. 1149 z dnia 12 sierpnia 2011r.
Powierzchnia opracowania: 327,5 ha

MPZP wsi Stary Grodków, gmina Skoroszyce
Uchwała Nr VIII/43/11 RG Skoroszyce z dnia 23 maja 2011r., Dz. U. Woj. Opolskiego Nr 92, poz. 1193 z dnia 19 sierpnia 2011r.
Powierzchnia opracowania: 103,3 ha

 

MPZP dla obrębu Pokrzywnik, gmina Lubomierz
Uchwała Nr III/10/10 RM Gminy Lubomierz z dnia 29 grudnia 2010r., Dz. U. Woj. Dolnośląskiego Nr 55, poz. 718 z dnia 10 marca 2011r.
Powierzchnia opracowania: 337,5 ha

MPZP dla obrębu Maciejowiec i części obrębu Pasiecznik, gmina Lubomierz
Uchwała Nr III/11/10 RM Gminy Lubomierz z dnia 29 grudnia 2010r., Dz. U. Woj. Dolnośląskiego Nr 45, poz. 597 z dnia 25 lutego 2011r.
Powierzchnia opracowania: 890,5 ha

MPZP gminy Stara Kamienica dla obrębu Kopaniec
Uchwała Nr LVII/347/10 RG Stara Kamienica z dnia 30 września 2010r., Dz. U. Woj. Dolnośląskiego Nr 231, poz. 3869 z dnia 9 grudnia 2010r.
Powierzchnia opracowania: 6,0 ha

MPZP gminy Stara Kamienica dla obrębu Kromnów
Uchwała Nr LVII/346/10 RG Stara Kamienica z dnia 30 września 2010r., Dz. U. Woj. Dolnośląskiego Nr 231, poz. 3868 z dnia 9 grudnia 2010r.
Powierzchnia opracowania: 10,0 ha

MPZP gminy Dzierżoniów, obręb wsi Dobrocin
Uchwała Nr  LI/432/10 RG Dzierżoniów z dnia 29 kwietnia 2010r., Dz. U. Woj. Dolnośląskiego Nr 148, poz. 2329 z dnia 13 sierpnia 2010r.
Powierzchnia opracowania: 1 340 ha

 

MPZP gminy Kłodzko dla wsi Boguszyn
Uchwała Nr 318/V/2009 RG w Kłodzku z dnia 25 września 2009r., Dz. U. Woj. Dolnośląskiego Nr 202, poz. 3611 z dnia 25 listopada 2009r.
Powierzchnia opracowania: 1,34 ha

MPZP gminy Kłodzko dla wsi Stary Wielisław
Uchwała Nr 310/V/2009 RG w Kłodzku z dnia 25 września 2009r., Dz. U. Woj. Dolnośląskiego Nr 200, poz. 3556 z dnia 23 listopada 2009r.
Powierzchnia opracowania: 2,71 ha

 

Zmiana MPZP gminy miejskiej Ziębice dla części miasta Ziębice obejmującego obszar zawarty między ulicami: Chrobrego, Kolejową, Wałową, Przemysłową, a granicą administracyjną miasta Ziębice (z wyłączeniem ulicy Wałowej)
Uchwała Nr XXII/140/08 RM w Ziębicach z dnia 26 czerwca 2008r., Dz. U. Woj. Dolnośląskiego Nr 266, poz. 2853 z dnia 02 października 2008r.
Powierzchnia opracowania: 238,0 ha

 

MPZP Miasta Świdnica dla działki nr 5, AM-11, obręb 1 położonej u zbiegu ulic Zamenhofa, Riedla, Wróblewskiego
Uchwała Nr X/109/07 z dnia 02 lipca 2007r., Dz. U. Woj. Dolnośląskiego Nr  215, poz. 2588 z dnia 03 września 2007r.
Powierzchnia opracowania: 1,3 ha

MPZP Kisielińskiej Dzielnicy Mieszkaniowej w Zielonej Górze
Uchwała Nr LXXV/667/06 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 24 października 2006r., Dz. U. Woj. Lubuskiego Nr 4, poz. 58 z dnia 15 stycznia 2007r.
Powierzchnia opracowania: 285 ha

 

MPZP dla terenu wsi Moskrzyn w gminie Polkowice
Uchwała Nr XXXIII/400/06 RMiG Polkowice z dnia 30 czerwca 2006r., Dz. U. Woj. Dolnośląskiego Nr 167, poz. 2623 z dnia 16 sierpnia 2006r.
Powierzchnia opracowania: 225 ha

MPZP osiedla Zdrojowego i Osiedla Zastalowskiego w Zielonej Górze
Uchwała Nr LI/464/05 RM w Zielonej Górze z dnia 27 września 2005r., Dz. U. Woj. Lubuskiego Nr 4, poz. 70 z dnia 23 stycznia 2006r.
Powierzchnia opracowania: 225 ha

 

Zmiana MPZP we wsi Dziewkowice w gminie Strzelce Opolskie
Uchwała Nr XXXI/279/05 RM w Strzelcach Opolskich z dnia 26 stycznia 2005r., Dz. U. Woj. Opolskiego Nr 19, poz. 486 z dnia 21 marca 2005r.
Powierzchnia opracowania: 912 ha

Zmiana MPZP we wsi Błotnica Strzelecka w gminie Strzelce Opolskie
Uchwała Nr XXVII/249/04 RM w Strzelcach Opolskich z dnia 27 października 2004r., Dz. U. Woj. Opolskiego Nr 1, poz. 22 z dnia 7 stycznia 2005r.
Powierzchnia opracowania: 1 058 ha

 

MPZP śródmieścia Zielonej Góry
Uchwała Nr XXIV/215/04 RM Zielona Góra z dnia 27 kwietnia 2004r., Dz. U. Woj. Lubuskiego Nr 59, poz. 1027 z dnia 16 sierpnia 2004r.
Powierzchnia opracowania: 912 ha

Zmiana MPZP wsi Bierkowice w gminie Kłodzko
Uchwała Nr 94/IV/2003 RG Kłodzko z dnia 30 grudnia 2003r., Dz. U. Woj. Dolnośląskiego Nr 34, poz. 605 z dnia 18 lutego 2004r.
Powierzchnia opracowania: 378 ha

Zmiana MPZP wsi Boguszyn w gminie Kłodzko
Uchwała Nr 95/IV/2003 RG Kłodzko z dnia 30 grudnia 2003r., Dz. U. Woj. Dolnośląskiego Nr 34, poz. 606 z dnia 18 lutego 2004r.
Powierzchnia opracowania: 386 ha

Zmiana MPZP wsi Krosnowice w gminie Kłodzko
Uchwała Nr 96/IV/2003 RG Kłodzko z dnia 30 grudnia 2003r., Dz. U. Woj. Dolnośląskiego Nr 34, poz. 607 z dnia 18 lutego 2004r.
Powierzchnia opracowania: 1 365 ha

Zmiana MPZP wsi Szalejów Dolny w gminie Kłodzko
Uchwała Nr 97/IV/2003 RG Kłodzko z dnia 30 grudnia 2003r., Dz. U. Woj. Dolnośląskiego Nr 34, poz. 608 z dnia 18 lutego 2004r.
Powierzchnia opracowania: 960 ha

Zmiana MPZP wsi Szalejów Górny w gminie Kłodzko
Uchwała Nr 98/IV/2003 RG Kłodzko z dnia 30 grudnia 2003r., Dz. U. Woj. Dolnośląskiego Nr 34, poz. 609 z dnia 18 lutego 2004r.
Powierzchnia opracowania: 1 195 ha

Zmiana MPZP wsi Wojbórz w gminie Kłodzko
Uchwała Nr 99/IV/2003 RG Kłodzko z dnia 30 grudnia 2003r., Dz. U. Woj. Dolnośląskiego Nr 34, poz. 610 z dnia 18 lutego 2004r.
Powierzchnia opracowania: 1 658 ha

 

Zmiana MPZP wsi Jaszkowa Górna w gminie Kłodzko
Uchwała Nr 66/IV/2003 RG Kłodzko z dnia 29 września 2003r., Dz. U. Woj. Dolnośląskiego Nr 15, poz. 307 z dnia 26 stycznia 2004r.
Powierzchnia opracowania: 2 461 ha

Zmiana MPZP wsi Wilcza w gminie Kłodzko
Uchwała Nr 67/IV/2003 RG Kłodzko z dnia 29 września 2003r., Dz. U. Woj. Dolnośląskiego Nr 15, poz. 308 z dnia 26 stycznia 2004r.
Powierzchnia opracowania: 888 ha

Zmiana MPZP wsi Jaszkowa Dolna w gminie Kłodzko
Uchwała Nr 68/IV/2003 RG Kłodzko z dnia 29 września 2003r., Dz. U. Woj. Dolnośląskiego Nr 15, poz. 309 z dnia 26 stycznia 2004r.
Powierzchnia opracowania: 1 776 ha

Zmiana MPZP wsi Żelazno w gminie Kłodzko
Uchwała Nr 69/IV/2003 RG Kłodzko z dnia 29 września 2003r., Dz. U. Woj. Dolnośląskiego Nr 15, poz. 310 z dnia 26 stycznia 2004r.
Powierzchnia opracowania: 1 209 ha

Zmiana MPZP wsi Ołdrzychowice w gminie Kłodzko
Uchwała Nr 74/IV/2003 RG Kłodzko z dnia 30 października 2003r., Dz. U. Woj. Dolnośląskiego Nr 15, poz. 315 z dnia 26 stycznia 2004r.
Powierzchnia opracowania: 1 557 ha

Zmiana MPZP wsi Stary Wielisław w gminie Kłodzko
Uchwała Nr 75/IV/2003 RG Kłodzko z dnia 30 października 2003r., Dz. U. Woj. Dolnośląskiego Nr 15, poz. 316 z dnia 26 stycznia 2004r.
Powierzchnia opracowania: 1 557 ha

Zmiana MPZP wsi Wojciechowice w gminie Kłodzko
Uchwała Nr 76/IV/2003 RG Kłodzko z dnia 30 października 2003r., Dz. U. Woj. Dolnośląskiego Nr 15, poz. 317 z dnia 26 stycznia 2004r.
Powierzchnia opracowania: 1 605 ha

 

Zmiana MPZP wsi Kadłub w gminie Strzelce Opolskie
Uchwała Nr IX/127/2003 RG Strzelce Opolskie z dnia 23 kwietnia 2003r., Dz. U. Woj. Opolskiego Nr 46, poz. 999 z dnia 16 czerwca 2003r.
Powierzchnia opracowania: 1 224 ha

MPZP obszaru zabudowy usługowo – mieszkaniowej ul. Armii Krajowej -  Skłodowskiej w Świdnicy
Uchwała Nr IV/60/2003 z dnia 28 lutego 2003r., Dz. U. Woj. Dolnośląskiego Nr 63, poz. 1420  z dnia 21 maja 2003r.
Powierzchnia opracowania: 18,5 ha

MPZP obszaru ulicy Równej w Świdnicy
Uchwała Nr III/152/2003 z dnia 07 listopada 2003r.
Powierzchnia opracowania: 21,3 ha

 

MPZP obszaru zabudowy usługowo – mieszkaniowej „Sikorskiego” w Świdnicy

Uchwała Nr XLI/495/2002 z dnia 25 czerwca 2002r., Dz. U. Woj. Dolnośląskiego Nr 175, poz. 2523 z dnia 14 sierpnia 2002r.
Powierzchnia opracowania: 205 ha

 

MPZP obejmujący część miasta Strzelce Opolskie i część wsi Rożniątów
współautorstwo

©  2020  by  bau project & bau interiors  I   biuro projektowe  I   kompleksowa obsługa inwestycji budowlanych  I   architekci wnętrz Wrocław   I   projekty wnętrz   I   www.bau-project.pl

Strona  korzysta  z  plików  cookies (ciasteczek),  aby  zapewnić  najwyższą  jakość  obsługi oraz bezpieczeństwo. Możesz zarządzać cookies poprzez swoją przeglądarkę internetową.

Polityka cookies.